Årsberetning 2017 – Squash

Som i de forudgående år prioriterer Squashudvalget, at fastholde de nuværende medlemmer ved at kunne tilbyde fleksible forhold og konkurrencedygtige priser. Udvalget har ikke de tidsmæssige ressourcer til at opbygge en ungdomsafdeling , men hvis nogen har mulighed og interesse for dette, er de meget velkomne. Det nuværende squashudvalg ser gerne, at der sker en udskiftning af udvalgsmedlemmerne, så hvis nogen har interesse i at blive en del af squashudvalget, er de meget velkommen.

Squash har på nuværende tidspunkt omkring 30 medlemmer, hvilket er 50 procent flere end sidste år og omkring gennemsnittet af medlemstallet i den periode squash har eksisteret som en del BIF. Det er allerede på nuværende tidspunkt muligt at tilmelde sig til sommersæsonen. Det er stadig udvalgets opfattelse, at der er god interesse for squash i Bramming . Medlemmerne kommer også fra de omkringliggende byer - så squashafdelingen dækker et stort geografisk område.

Squashbanerne er stadig i middel stand og squashudvalget vil i dialog med SEPE forsøge at få løftet standarden på banerne.

Med venlig hilsen
Squashudvalget