Alle trænere og ledere i Bramming Idrætsforening, der er over 15 år og som arbejder med børn under 15 år, skal hvert år aflevere en godkendt børneattest.

I de vedlagte bilag er fremgangsmåden beskrevet.

For yderligere info kontaktes foreningens organisator.