Mandag, 16 marts, 2015

2014 var et godt år for Bramming Idrætsforening. Økonomisk kom vi ud på samme niveau som 2013, og medlemsmæssigt oplevede vi en markant fremgang, hvilket måske er en overraskelse, når vi tænker på den nyligt indtrådte skolereform.

Jeg blev kontaktet af DR P4 meget tidligt i efteråret og spurgt, hvordan vi oplevede medlemssituationen. På det tidspunkt var vi knapt kommet i gang med vinter aktiviteterne, og det så lidt sløjt ud – vi lå lidt lavere end forventet, men så skal jeg love for, der skete noget. Vi har netop indberettet, at vi i 2014 havde et medlemstal på 1.622 medlemmer og 110 ledere. Det er medlemsfremgang på 247, hvilket er rigtig flot. Tallet på de 110 ledere vil jeg dog vurdere til at være lidt lavt sat, men det er det, vi har registreret i Conventus. Hvis jeg løber de forskellige afdelinger igennem og tæller udvalgsmedlemmer, trænere, hjælpetrænere, holdledere og kaptajner med, når jeg et tal på ca 225 og det kan jeg bedre få til at passe.

En del medlemmer er naturligvis aktive på flere hold og i flere aktiviteter, men vi har stort set hver 5. indbygger i Bramming som medlem af Bramming IF, og det synes jeg godt vi kan være stolte af.

Vi har flere aktiviteter, der har bidraget positivt til denne fremgang og kun én, der har haft en tilbagegang (på 8 medlemmer). Blandt andet har vi jo startet Livsstilsholdet op, som vi ikke har haft før.

I tallet har jeg ikke regnet deltagerne i Fun Fredag arrangementerne med, da denne aktivitet ikke officielt tæller, som en del af Bramming IF. Fun Fredag udvalget er nedsat på tværs af flere frivillige aktiviteter i Bramming og SSP. De seneste gange har vi haft ca 400 unge og meget aktive mennesker samlet i hele Bramming Kultur- og Fritidscenter. Jeg synes, det er meget livsbekræftende at se så mange glade unger samlet på et sted.

En af de nye ting vi blev præsenteret for i 2014, var den digitale børneattest og den elektroniske postkasse. Begge dele er indført for at af-bureaukratisere nogle arbejdsgange, og det gør det muligvis også, men det må primært være hos dem, der får løn for arbejdet og ikke de frivillige!

Før kunne vi for eksempel få udfyldt en børneattest, sende den til politiet og få svar retur rimeligt hurtigt. Nu skal vi have tilladelse til at sende lederens cpr nr til den, der står for at indhente børneattester – via et udfyldt papir – derefter sender vi en besked i den digitale postkasse til lederen, som skal acceptere at vi vil indhente attesten, som så går til politiet, der svarer via den digitale postkasse, så vi kan sikre at alt er ok.

Den elektroniske postkasse kan vi heldigvis få tilgang til fra flere sider, men det kan undre, at det offentlige kræver at vi som forening har en elektronisk postkasse, men samtidig selv kan vælge, om de ønsker at bruge den!

I sidste beretning omtalte jeg den forestående skolereform. Hvad ville det betyde for os, og hvordan skulle vi samarbejde med skolerne? Skolereformen er nu trådt i kraft, og det har ikke ændret det store for os. Vi kontaktede skolerne i Bramming i samarbejde med Bramming Boldklub og Bramming Badmintonklub, og de ville også gerne høre, hvad vi som foreninger kunne bidrage med. Vi pointerede at stort set alle vore ledere var almindelige lønmodtagere, som ikke kunne bidrage før efter kl 16, og at vi ikke ville undervise gratis, når der var lærer sammen med os, der fik løn. Siden har vi ikke hørt fra skolerne.

Byfesten 2014 var begunstiget med flot vejr, som jo altid trækker mange mennesker til de forskellige arrangementer. Der var flere nye tiltag, og nogle gentages i 2015 versionen, mens andre skiftes ud. Flemming Andersen koordinerede de frivillige fra Bramming IF, og jeg tror alle poster blev besat. Tak for det, Flemming. Byfestens regnskab er nu afsluttet og vores andel af overskuddet blev på ca 150.000 kr, hvilket er rigtig flot. Den næste byfest er allerede i støbeskeen, og det varer ikke længe, før vi igen begynder at bede om hjælp til at løse forskellige opgaver.

Selv om en stor del af byens befolkning er eller har været medlem i Bramming IF, har vi fortsat behov for at være synlige i gadebilledet, og hvordan bliver vi så det? Vi har en hjemmeside og en Facebookside, og vi har fra tid til anden en annonce eller en artikel i medierne, men er det nok?

Vi kan se lige nu, at det frivillige engagement er under pres, så nu er det vigtigere end nogensinde at vise vi er her. Det er en af grundene til ledergruppen har besluttet en Frivilligheds kampagne, som vi er i fuld gang med at rulle ud lige nu. DGI og DIF er også meget aktive på denne front, så der læses ofte om FRIVILLIGE i mederne lige nu. Vores mål er at få fat i nogle af de borgere, der ikke allerede er frivillige i Bramming IF. Det kan være fordi, de er nye i byen, ikke selv er aktive eller har aktive børn, eller simpelthen fordi ingen har spurgt dem endnu. Vi vil gerne gøre op med fordommen, at man ikke melder sig selv. Derfor satte vi en artikel i Ugeavisen med overskriften ”I Bramming er det ok at melde sig selv som frivillig”.

Vi har også lavet en ”tilmeldings blanket” på vores hjemmeside, og vil lægge sedler til vore forskellige arrangementer den næste tid. Vi har brug for frivillige, så kender du én, der kan hjælpe os, så prik dem på skulderen.

Byrådet og Esbjerg Kommune arrangerede i februar måned et ”Velkommen til byen” arrangement. Det var målrettet borgere, der var flyttet til 6740 i 2013 og 2014, hvilket vil sige ca 200. Jeg var blevet bedt om at fortælle om Bramming IF, men havde taget lidt information med om byens øvrige større idrætsforeninger. Desværre kom der ikke én eneste, hvilket jo kan give stof til eftertanke. Jeg håber, de allerede vidste vi er her, for foreningslivet er et fantastisk sted at stifte nye venskaber, ikke mindst som tilflytter.

En af opgaverne vores tidligere foreningskoordinatorer havde, var at sælge skilte til ophængning i Bramming Kultur- og Fritidscenter. Bramming IF tjener lidt penge ved at sælge dem, men kan så også søge om en del af overskuddet fra skiltene til specifikke ting. Aftalen med SEPE har hidtil været mundtlig og ikke fuldt implementeret, men Daniel har taget handsken op og fået lidt struktur på. Der er lavet et udvalg bestående af Daniel, Søren Persson fra Badminton og repræsentanter fra SEPE, der skal behandle ansøgninger og fordele overskuddet. Tak til Daniel for den indsats.

Vi har i flere omgange haft Vision 2020 på programmet, men nu er vi nået så langt, at ledergruppen vil bruge stormødet i maj måned til at få skudt projektet i gang. Vi har brug for at definere, hvad vi er gode til, hvor vi kan udvikle os, og hvor vi skal hen. Der er allerede et par stykker, der har meldt sig til udvalget, og jeg tror det bliver rigtig godt.

Til sidst vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere: Først og fremmest alle aktivitetsudvalgene i Bramming IF. Uden jer var der ingen forening. Også en tak til Flemming Andersen for at styre vores hjemmeside og infoskærm og for at finde frivillige til byfesten, til Kulturcafeen, SEPE, Esbjerg Kommune, Bramming Boldklub, DGI, Festuge komiteen og ikke mindst Lene Rasmussen fra Køb kontorhænder.

En særlig tak skal lyde til Daniel, som har valgt at trække sig fra ledergruppen efter 5 år. Du får ikke tak fordi du stopper, men tak for de gode diskussioner og dit altid store engagement. Jeg er glad for du fortsætter i skiltegruppen.

Marts 2015

Peter Uhrenholt

Organisator

Bramming Idrætsforening