Tirsdag, 21 marts, 2017

Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status.
• Hvad har vi lavet?
• Hvordan er det gået?
• Hvad har vi fået ud af det?

På medlemssiden er det igen gået fremad for os. Vi er nu 1.542 medlemmer og 136 ledere. De fordeler sig på 877 kvinder og 665 mænd. Det er ret mange og viser, at vi har vores berettigelse og at byens og egnes borgere gerne vil dyrke idræt hos os. Ifølge Wikipedia er der 7.073 borgere i Bramming, så næsten hver 4. borger er medlem af Bramming IF. Der er dog stadig plads til flere. Både i én af de 7 aktiviteter vi allerede har – Gymnastik, Svømning, Håndbold, Motion, Volleyball, Kids volley og Squash – og Fun Fredag, naturligvis – men også i nye aktiviteter, som endnu ikke er på programmet. Det kunne være E-sport, som er et nye område i sportens verden, hvor Danmark allerede har markeret sig stærkt i flere internationale turneringer. E-sport en ikke en aktivitet i Bramming IF endnu, men hvem ved og det kommer med på sigt.

Den opmærksomme vil måske undre sig over, hvor Livsstil blev af, da jeg nævnte aktiviteterne i Bramming IF. Desværre har udvalget besluttet at sætte aktiviteten på vågeblus, da nærhed, kræfter og overskud pt ikke er der til at holde aktiviteten kørende.

På den økonomiske side har vi endnu engang præsteret et overskud. Marianne vil senere komme ind på størrelsen og fordelingen, men vi kan da sige, at regnskabet er væsentligt bedre end vores budget. Derfor har vi i ledergruppen også besluttet at lade noget af overskuddet komme medlemmer og frivillige til gode i 2017. Vi har meldt ud til udvalgene, at vi ønsker kontingenterne holdt i ro i den sæson der starter i 2017, på trods af at det kommunale lokaletilskud reduceres markant i år. Det vil give underskud i nogle aktiviteter, men det mener vi godt foreningens egenkapital kan bære. Vi har også besluttet, at alle vore udvalgsmedlemmer og frivillige ledere skal betænkes med en lille gave, som vil blive fordelt om kort tid. Jeg vil ikke fortælle, hvad gaven består i, men i ledergruppen føler vi os overbeviste om at alle kan bruge den.
Med hensyn til ændringerne i det kommunale lokaletilskud, så bliver Bramming Idrætsforening ramt relativt hårdt. Tilskuddet falder fra 94,5% i 2016 til 87% i 2017. Vi er, som forening i Esbjerg Kommune, naturligvis væsentligt bedre stillet end foreninger i mange andre kommuner i Danmark, men alligevel kan det mærkes. Det betyder rundt regnet en øget egenbetaling for Bramming Idrætsforening som helhed, på ca 100.000 kr i forhold til tidligere.

Egenbetalingen fordeles dog skævt i de enkelte aktiviteter. Nogle bruger kommunale lokaler mere end andre, men for at give et eksempel, så stiger vores betaling for at benytte pavillionen fra ca 4.500 kr i 2016 til ca 10.500 kr i 2017. Det er en stigning på 137%.
En af vores største økonomiske bidragsydere er naturligvis Kaj Lykke Festuge, som afvikles i uge 31 i samarbejde med Bramming Boldklub og Byfestkomiteen. I 2016 var vi begunstiget af nogenlunde godt vejr, så årets resultat til Bramming IF blev på knap 125.000 kr. Det er godt nok mindre end både 2015 og 2014, men stadigvæk rigtig flot. Hvis Bramming IF kan få et udbytte på 100-150.000 kr årligt må det vist siges at være tilfredsstillende. Der vil komme enkelte år, hvor det bliver mindre, men generelt skal vi ligge på den gode side af 100.000

I år har der også være nogle uforudsete omkostninger, som trækker resultatet ned. Der var også øget fokus på hygiejne og sikkerhed i en grad, vi ikke tidligere har oplevet. Det er godt at se, at myndighederne passer på os og hjælper os med at blive bedre. Stort set alt var efter reglerne, og der var ingen alvorlige forhold. Der er dog noget, vi skal have ændret eller taget forbehold for i forbindelse med den næste Festuge. For eksempel skal vi være i stand til at fjerne rækværket mellem teltet og stadion, eller flytte teltet, så flugtvejene bliver fri.
Vi skal også reducere størrelsen på teltet på torvet, eller finde et andet sted at placere teltet. PO, Tommy og jeg har gået byen rundt for at finde et nyt godt sted, men om komiteen vælger at flytte plads eller reducere størrelse, står endnu hen i det uvisse. Sikkert er det dog, at Festugen igen ligger i uge 31 og at programmet er lagt og at kunstnerne er ved at blive signet op.

Det varer ikke længe, før vi endnu engang kommer og spørger efter hjælpende hænder. Tag godt imod og hjælp det du kan. Tag din nabo med, så kan I få oplevelsen sammen.
En af udfordringerne vi med en smule bekymring så frem mod for en måneds tid siden var, at skolerne startede dagen efter byfesten sluttede. Om det var Kaj Lykke Festuges afslutning umiddelbart dagen før skolestart, eller en fejlberegning af antallet af skoledage, der rykkede skolestarten en uge, skal jeg lade være usagt, men vi fik da lige et par dage mere til at rydde de sidste ting væk.
Som altid skal der lyde en stor tak til alle, der hjalp før, under og efter Festugen. Uden jeres hjælp kunne vi ikke have gjort det.

På synlighedssiden må vi nok erkende at Facebook er kommet for at blive! Ledergruppen har derfor afsat midler til at booste information med, så vi kan ramme en aktuel målgruppe bedre og mere konstant, end tidligere. Vi kan tydeligt se, at når vi booster en artikel, når der langt flere mennesker hurtigere, så det virker som et godt sted at ofre lidt reklamepenge. Anne Katrine har forsøgt at få os til at forstå, hvordan det hænger sammen. Det er vist ikke helt lykkedes, men hun er heldigvis meget pædagogisk og tålmodig anlagt.

I meget nær fremtid begynder Lokalrådet at byde nye borgere i Bramming velkommen på en ny måde, som også er set tilsvarende i andre mindre lokalsamfund. De nye borgere får en ”pakke”, som blandt andet indeholder en lille folder. Folderen har information af forskellig art, men blandt andet også noget om nogle af byens foreninger. Vi er så heldige at være med i folderen, så nye borgere hurtigt bliver ledt hen imod os. Så skal vi bare være klar til at tage imod dem, men det er jeg sikker på vi er i alle afdelinger.

I foråret 2016 deltog Bramming IF også i en stor europæisk foreningsundersøgelse. Resultatet skal indgå i et stort forskningsprojekt, som tager sigte på at skabe bedre vilkår for idrætsforeninger i Europa. Der var deltagelse af medlemmer og frivillige fra ti lande, i undersøgelsen, som blev gennemført af adjunk Karsten Elmose-Østerlund fra Syddansk Universitet. Anne Katrine vil fortælle lidt mere om undersøgelsen og resultatet senere.

Desværre bliver det også noget af det sidste Anne Katrine gør for os som foreningskoordinator. Anne Katrine er ved at være klar til fuldtidsarbejde igen, og har derfor valgt at prioritere familie og arbejde, hvilket er fuldt forståeligt. Tak til Anne Katrine for de 1½ år du hjalp os.
Lige nu står Bramming Idrætsforening også over for en relativ stor udfordring. Alle tre medlemmer af ledergruppen har – ukoordineret – besluttet sig for ikke at genopstille. Der ligger forskellige overvejelser bag, men beslutningerne er taget for flere måneder siden. Der er blevet arbejdet ihærdigt på at finde afløsere, men desværre har det hidtil kun delvist båret frugt. Vibeke Rosenberg har stillet sin kandidatur til rådighed til økonomiposten, under forudsætning af, at der findes yderligere to medlemmer til ledergruppen. Denne opgave har absolut højeste prioritet lige nu og kan kun løses ved fælles ihærdig indsats. Så det er nu vi skal stå sammen.

Til sidst vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere: Først og fremmest alle aktivitetsudvalgene i Bramming IF – også til Fun Fredag udvalget. Uden jer var der ingen forening. Også en tak til Flemming Andersen for at vedligeholde vores hjemmeside og infoskærm og for at finde frivillige til byfesten, til Cafeen, SEPE, Esbjerg Kommune, Bramming Boldklub, DGI, Festuge komiteen og ikke mindst Lene Rasmussen fra Køb kontorhænder.
Tak til alle vore sponsorer. Uden jeres støtte, blev det meget vanskeligere at drive Bramming IF. Støt vore sponsorer. De støtter os.

Sidst, men absolut ikke mindst: Tak til afgående foreningskoordinator Anne Katrine, afgående praktiker Inge og afgående økonomiansvarlig Marianne for jeres store arbejde i Ledergruppen.
Marts 2017

Peter Uhrenholt
Organisator
Bramming Idrætsforening