Lørdag, 30 januar, 2016

Der afholdes ordinær generalforsamling i Bramming Idrætsforening torsdag den 10. marts 2016 kl 18.30 i foreningens lokaler Idræts Allé 12D, Bramming

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden til godkendelse.
3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
5. Orientering om budgettet for indeværende år.
6. Behandling af indkommende forslag.
7. Valg til ledergruppen i form af: 1 organisator, 1 økonomiansvarlig og 1 praktiker.
8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

På Ledergruppens vegne

Peter Uhrenholt, Organisator