Fredag, 2 marts, 2018

Ordinær Generalforsamling i Bramming Idrætsforening.
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 i Pavillonen (klubhuset) på Idræts Allé 12D

Dagsorden i flg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens organisator til godkendelse
3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse
4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
5. Orientering om budgettet for indeværende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til ledergruppen i form af:
1 organisator, 1 økonomiansvarlig, 1 praktiker
8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
9. Valg af revisor
10. Evt
Vedtægterne kan ses på foreningens hjemmeside www.brammingif.dk
Med venlig hilsen
Helle Rohde – Vibeke Rosenberg – Henrik Eriksen