Søndag, 8 marts, 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Bramming Idrætsforening.

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

i Pavillonen (klubhuset) på Idræts Allé 12D

Dagsorden i flg. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og visioner for fremtiden ved ledergruppens organisator til godkendelse

3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger og visioner til godkendelse

4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

5. Orientering om budgettet for indeværende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til ledergruppen i form af: 1organisator, 1 økonomiansvarlig, 1 praktiker

8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene

9. Valg af revisor

10. Evt.

Husk at iflg. vores vedtægter § 10 stk. 7 skal I have lagt jeres beretninger og visioner ind på hjemmesiden senest 8 dage for generalforsamlingen.

Vedtægterne kan ses på foreningens hjemmeside

www.brammingif.dk.

Med venlig hilsen

Peter Uhrenholt - Daniel Kamp Jensen - Marianne Averhoff