Mandag, 4 april, 2016

Undersøgelse blandt medlemmer og frivillige

Onsdag den 6. april vil alle foreningens medlemmer og frivillige på 16 år og derover modtage en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen vil du blive spurgt om dit forhold til foreningen.

Vi vil i foreningen anvende resultaterne til at blive klogere på, hvordan vores medlemmer og frivillige ser på foreningen. På den baggrund vil vi forsøge at skabe bedre vilkår for alle.

Resultaterne af undersøgelsen indgår derudover i et stort forskningsprojekt, som tager sigte på at skabe bedre vilkår for idrætsforeninger i Europa. Medlemmer og frivillige fra ti lande deltager i undersøgelsen, som du kan læse mere om på følgende hjemmeside: http://www.sdu.dk/SIVSCE.

Vi opfordrer alle vores medlemmer og frivillige til at deltage i undersøgelsen, da vi som nævnt gerne vil medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for alle, der bruger tid i foreningen.

Adjunkt Karsten Elmose-Østerlund fra Syddansk Universitet står for at gennemføre undersøgelsen. Han har understreget, at besvarelserne bliver behandlet fortroligt, og at alle resultater anonymiseres – både i formidlingen og over for os i foreningen.

Vi håber meget på, at du vil hjælpe os!

Med venlig hilsen

Peter Uhrenholt,
Organisator
Bramming Idrætsforening