Fredag, 24 marts, 2017

Gymnastikafdelingen har følgende beretning ved BIF´s generalforsamling den 29/03-2017

Medlemmer og hold: Vi har vintersæsonen 16/17, haft 583 aktive medlemmer, fordelt på 25 hold. Det er en fremgang igen i år fra 522  medlemmer, fordelt på 26 hold sidste sæson. Ligger vi vores 4 sommerhold til, lander vi formentlig på omkring 650 medlemmer.

Instruktører og hjælpeinstruktører:
Vi har denne sæson haft glæde af 33 instruktører og 35 hjælpeinstruktører, de skal alle have en stor tak for deres indsats i løbet af året. Jeg vil gerne igen fremhæve, at det er en stor fornøjelse at arbejde med så engagerede mennesker.

Gymnastikudvalget:
Gymnastikudvalgene har i denne sæson bestået af 17 personer, I skal alle have en stor tak for jeres engagement og gode samarbejde. Gymnastikafdelingen stadig mangler en økonomiansvarlig, da Vibeke ønsker at stoppe og også havde et ønsker om dette sidste år, hun valgte dog at fortsætte alligevel, da der ikke var fundet en ny. Hvordan vi løser at hun nu virkelig fratræder finder Henrik og jeg ud af i samråd, hvis der ikke i sidste øjeblik findes en ny. Desuden fratræder 2 fra springudvalget og 1 fra voksenudvalget, som det ser ud lige nu.

Arrangementer:

KURSER: Vi starter hver eneste sæson med et spotkursus i springmodtagning. Kurset er obligatorisk for alle springinstruktører og hjælpeinstruktører. I år var det igen en af vores egne instruktører, der stod for at afholde dette.
Der har i alt været 49 personer af sted på kursus. Heraf 8 på hjælpeinstruktørkursus 1, og 4 på hjælpeinstruktørkursus 2. 2 her taget instruktøruddannelsen 7 til inspirationsweekend i Herning. 6 har været på springsikker kursus. Derudover har mange været på forskellige kurser til inspiration.

AKTIVITETSWEEKEND: Vores årligt tilbagevendende aktivitetsweekend var en rigtig god weekend, med 134 deltagere inkl. instruktører. Stor tak til alle instruktører og hjælpeinstruktør som brugte et døgn på det, uden dem ingen aktivitetsweekend.
1 af 2

OPVISNINGER:
Den 4-6. marts 2017 var der områdeopvisning, i år var det Bramming Kultur og Fritidscenter der satte rammerne, skønt at have en så stor begivenhed lokalt. Vi havde 7 hold tilmeldt, det var en stor oplevelse for specielt de yngste deltagere. Desuden havde vi 4 fra vores forening til at gå fane ind- og ud march, disse var Sandra, Glenn, Mia og Mads. Lørdags den 18. marts 2017 havde vi vores egen forårsopvisning i BIF's gymnastikafdeling. Til selve opvisningen deltog 16 af vores egne hold og 4 gæstehold. Alt i alt over 1000 gymnaster og det var en stor fornøjelse at se dem på gulvet. Hvad angår tilskuer til vores opvisning rammer vi rekord i år. Vi havde 852 kontant betalende og 274 der betalte med mobilpay, hurtig hovedregning gir dette i alt 1126 gæster mod 971 sidste år. Vi skal helt tilbage til 2012 for at komme i nærheden, her var der 1089 gæster. Dertil kommer børn under 12 år som kom gratis ind. Så der var fuldt hus hele dagen :-) Hele dagen forløb som planlagt, så kan kun sige at jeg er yders glad og tilfreds, ser allerede frem til næste års opvisning.

ANDET:
Vi uddeler hver sæson 3 priser. Hver får et gavekort på 250 kr., samt et diplom. Der har været flere forskellige rigtigt gode forslag til priserne, men nogle gik igen flere gange... ”Sæsonens BIF-gym'er”: Gives til en person der har gjort noget særligt for foreningen, det kan både være en forældre til en gymnast, et medlem i foreningen eller andre der gør en stor indsats: Helle Hagedorn Hansen ”Sæsonens   Instruktør”: Lena Thomsen ”Sæsonens Hjælpeinstruktør”: Gives til til et ung menneske med stort engagement. I år har vi valgt at give prisen til to meget engagerede unge mennesker: Simon Callesen og Jeppe Thodsen Tillykke I har fortjent det :-)

VISIONER: Vi vil i gymnastikafdelingen være en afdeling med plads til ALLE, både nybegyndere og øvede gymnaster, gamle såvel som unge, samt nye og ”gamle” instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer. Vi vil gerne være med i udviklingen af gymnastikken og foreningslivet, og tage imod nye idéer med åbent og positivt sind. Vores instruktører SKAL være veluddannede og forstå deres ansvar - særligt i springmodtagningen, hvor vi stiller krav om at man som instruktør på et hold, som minimum skal have kurset springsikker basis.

Therese H. Hurton Organisator for gymnastikudvalget