Klubben tilbyder deltagelse i udvalgte motionscykelløb arrangeret af forskellige klubber i løbet af vores sæson. I 2018 er der udvalgt løb som fremgår af vedhæftede liste. I god tid inden sidste tilmeldingsfrist udsendes info og tilmeldingsblanket til medlemmerne i cykelafdelingen, hvoraf fremgår nødvendige oplysninger og tilmeldingsfrist.
Du tilmelder dig i henhold til det fremsendte materiale, og klubben sørger for samlet tilmelding til arrangerende klub. Klubben tilbyder medlemskab af tilskudsordningen Team Skjern Bank, hvor du får deltagelsen i de udvalgte løb helt eller delvist betalt – se mere under fanen ”Tilskudsordning”.
Ud over de udvalgte motionsløb findes der mange andre løb, som du selvfølgelig er velkommen til at deltage i, men her skal du selv sørge for tilmelding m.m.

Motionscykelløb landevej (racer) 2018 prioriterede i BIF Motion:   
   
Dato              Løb                                                        Sted                                                             Distancer (km)                  Pris incl. Gebyr

5 tirsdage      Bent Pedersen Landevejscup *            5 steder i nærområde                                   Rundstrækninger
28.04.2018    Bramming Stjernetour -                                                                                                                                       GRATIS Bramming 
05.05.2018    Sydbank Stjerne tour *                         Grindsted                                                      62 - 100 - 125 - 180          137.- 162.- 182.- 232.-
13.05.2018    Grejsdalsløbet                                      Vejle                                                             35 - 85 - 140 - 185 - 220   75.- 175.- 300.- 350.- 400.-
27.05.2018    Vadehavsløbet *                                   Ribe                                                              40 - 76 - 133                     81.- 156.- 206.-
02.06.2018    Fjorden rundt                                        4 steder                                                        105                                   185.-
17.06.2018    Varde Classic *                                     Varde                                                           60 - 115 Ca.                     112,5.- 162,5.-
23.06.2018    DGI Hærvejsløbet *                              Funder, Nr. Snede, Vejen, Flensborg          45 - 70 - 160 - 275            760.- 560.- 310.- 195.-
12.08.2018    Blåvandshuk rundt *                             Oksbøl                                                          70 - 115                            Ca. 120.- 160.-
18.08.2018    Sønderjylland rundt *                            Aller                                                              70 - 83 - 100 - 140            Afventer
01.09.2018    Coast2Coast *                                      Søndervig - Hjøllund                                     195 - 95                            400.- 300.-
07.10.2018    Alpetramp *                                           Broby                                                            63 - 125                            Afventer
5 søndage     Vintercup 5 afdelinger *                        5 steder                                                        1,5 timers løb                    Opl. senere

Ovennævnte løb er prioriterede i BIF Motion som løb med fælles tilmelding gennem klubben.    
Der ydes kun tilskud til løb mærket * ved medlemskab i Team Skjern Bank. De øvrige løb er egenbetaling.   
Nærmere info og det praktiske vedr. tilmelding udsendes løbende til medlemmerne i BIF Motion.   
Løbene skrives ind i kalenderen på BIF´s hjemmeside   
For inspiration til andre motionscykelløb besøg hjemmesiden www.motionscykellob.dk    
   
Venlig hilsen Racerudvalget BIF Motion

Vedhæftede filer: Løbsoversigt racer 2018.pdf