Tilskudsordning Team Skjern Bank

Ved deltagelse i udvalgte motionscykelløb for MTB og racer kan der ydes tilskud. For at få del i tilskuddet kræves det, at du er aktivt medlem i BIF Motion, medlem af Team Skjern Bank og tilmelder dig løbet gennem klubben.
Medlemskab og tilskud.
For 2018 koster et medlemskab 250,- kr., og der gives tilskud til løb med max. 250,- kr. pr. løb pr. deltager. Dog gives der tilskud med max. 350,- kr. for cup, hvor BIF Motion er medarrangører (BP Cup og La Santa Cup).
Indmeldelse i ordningen sker ved at indbetale de 250,- kr. på konto 7701-1543725 (Børge Jæger). Husk at oplyse navn. Tilmeldingsfristen er snarest og inden dit første løb.

Tilskudsberettigede løb.
Klubbens to udvalg (MTB og Racer) udarbejder hver en liste med løb, som er tilskudsberettiget. Listerne er klar ca. 1. marts og sendes på mail til medlemmerne, ligesom de lægges på hjemmesiden. Tilskudsberettigede løb vil have en tekst, der beskriver, at løbet netop er tilskudsberettiget.

Tilmelding til løb.
I god tid inden tilmeldingsfrist for de udvalgte løb, fremsendes en mail til medlemmerne om relevante informationer til løbet samt en tilmeldingsblanket.
Udeblivelse fra løb.
Bliver man forhindret i at deltage i et tilmeldt løb, har man pligt til at tilbagebetale tilskuddet til ordningens konto.
Påklædning.
Når du deltager i motionsløb, kræves det, at du deltager i klubbens gældende klubtøj.

Forbehold.
I nogle tilfælde er tilskuddet ikke dækkende, og så må medlemmet selv betale det resterende beløb. Hvis budgettet er opbrugt, forbeholder vi os ret til, at opkræve fornyet kontingent til ordningen.

Til at udsende informationer om løb og indmeldelse/tilmelding er der følgende personer:

MTB: Jørn Christensen, mobil 2120 5720, mail: dcfamilien@gmail.com

Racer: Aksel Thomsen, mobil 3195 4488, mail: aga.thomsen@youmail.dk

Indmeldelse: Børge Jæger, mobil 4242 3268, mail: b-jaeger@webspeed.dk

 

Med venlig hilsen
Bramming IF Motion