Årsberetning 2015 – svømning

Femte år for svømmeklubben er afsluttet med tilfredsstillende resultat.

Vi har brugt ” al vandet” i svømmehallen i tidsrummet 18-21, så flest mulige hold kan oprettes. Tidspunktet 21-22 bliver ikke brugt. 

Svømmeskolen har i store træk haft de samme hold som de øvrige år.
Der har  fortsat været venteliste på nybegynderholdene fra 5 år.
Vi har dannet ekstra hold til børn 3-5 år mandag aften , det er ikke et optimalt tidspunkt for så små brugere, men der er venteliste alligevel.
Der har og er stadig ønske fra en del forældre om tidligere tidspunkter for svømning for svømmeskolens børn, især børnene under 8-9 år.

Vi har i 2015 oprettet et konkurrencehold, hvor der er ca 10 medlemmer på.
De har været med til de første stævner og har haft en fin start.

Triatlon/motionssvømning  samt learn to crawl har i 2015 været booket fuldt ud.
Vandmotionsholdene er blevet udvidet med et vandmotion/trampolinhold.
Aquacykling og vandpolo har fungeret med 1 hold.

Vores svømmetider har været uændret  man- , tirs- og onsdag 18-22 samt  lørdag  8-10.

Instruktørmæssigt har vi  heldigvis fået flere og de fleste har efterhånden Dansk Svømmeunions grunduddannelse.
Vi har også en god flok  hjælpeinstruktører,  som alle har instruktør assistent uddannelsen.
Dem  håber vi  på ,- har tid og lyst til at blive ved.   

Alle vores instruktører og hjælpeinstruktører har fået tilbudt uddannelse gennem Dansk svømmeunion og DGI samt alle skal have førstehjælp og  livredderprøve. 

Karsten Brix  udfører stadig  livredderprøven for egne medlemmer og ved særlige aftaler også  for andre i området, som har brug for livredderprøven.

2015 blev også året, hvor vores 3 meter vippe projekt endelig faldt på plads.
Bestyrelsen har brugt mange timer på at ansøge om donationer.
Vi har indgået en aftale med Esbjerg kommune, at det bliver et kommunalt byggeprojekt. Vi har indbetalt 275.000 kr i november måned og nu er det så Sport og Eventpark, som skal opsætte vippen i 1. kvartal 2016

Økonomisk  har 2015 givet overskud.
Svømmeklubben er godt tilfreds med året , - der gik.